Το ηλιακό φως εκτός από το ορατό φάσμα περιέχει και την υπεριώδη ακτινοβολία η οποία δεν είναι ορατή.


Η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει διαφόρων ειδών βλάβες στα μάτια και στους ιστούς γύρω από αυτά.


Ξεκινώντας από το δέρμα η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα στην περιοχή των βλεφάρων το οποίο μπορεί στην συνέχεια να μετεξελιχθεί σε ουλή και να επηρεάσει την κινητικότητα των βλεφάρων.


Οι διαταραχές κινητικότητας των βλεφάρων μπορεί με την σειρά τους να προκαλέσουν προβλήματα στο πρόσθιο ημιμόριο του ματιού και κυρίως στον κερατοειδή.


Μια δεύτερη και εξίσου σοβαρή επίπτωση της υπεριώδους ακτινοβολίας στα μάτια είναι η εμφάνιση πρώιμου καταρράκτη (ακτινικός καταρράκτης). Η μορφή αυτή του καταρράκτη είναι συχνή σε άτομα που είναι εκτεθειμένα στην υπεριώδη ακτινοβολία ή που εργάζονται σε επιβαρυμένο περιβάλλον (ακτινολογικά εργαστήρια κλπ.)